Alexander Rybak En İyi Fan Sitesi Hoşgeldin; Misafir !
Senin Toplam 0 Mesajın Var.
Son Üyemiz : http://alexander-rybak.yetkinforum.com/u136
Son Ziyaretiniz:
 
AnasayfaSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 CEYHUN YILMAZ FUN CLUB

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
pıtıRcıkK

avatar

Kayıt tarihi : 28/06/09
İş/Hobiler : öğrenci-net
Lakap : pıtırcık

MesajKonu: CEYHUN YILMAZ FUN CLUB   Paz Haz. 28, 2009 5:51 pm

?ktisatFakültesini ikinci s?n?ftayken b?rakt?. 1995 y?l?nda spor muhabirli?ine ba?lad?. Bir çok medya kurulu?unda muhabirlik, spor servisi müdür yard?mc?l??? yapt?.

1996 y?l?nda TGRT Galatasaray muhabirli?i, 1998 y?l?nda ?nterstar Galatasaray muhabirli?i ve 1999 y?l?nda TGRT spor servisi müdür yard?mc?l??? yapt?. 1999 y?l?nda Best FM'de radyo program? yapmaya ba?lad?.

2002 y?l?nda Parantez Yay?nlar? katk?lar?yla Ben Sana Yanarken ?imdi Sen Kim Bilir Nerede Ü?üyorsun adl? ?iir kitab?n?n tüm geliri Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?'na b?rakt?.

2002 y?l?n?n May?s ay?nda vatani görrevini yapmak için orduya kat?ld?. 12 ay 41 il 70 merkezde Türk Silahl? Kuvvetlerinin iste?iyle 102 gösteri yapt?.

2004 y?l?nda Kas?m'?n B?çak Yaras? adl? ikinci ?iir kitab?n? ve 2006 y?l?nda ?kinci El Yaln?zl?k adl? üçüncü kitab? yay?nland?. Bu iki kitab?n?n tüm geliri de Türk Böbrek Vakf?'na b?rak?lm??t?r.Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlar? Yönetimi Bölümü'nde 1 y?l ö?renim gördü.Yakla??k 155 bölüm Cine 5'deCeyhun Y?lmaz Show adl? program? yapm??t?r.

2007 y?l?nda TRT 1'de Say?sal Gece program?n? sundu. 2008 y?l?nda TRT 1'de Sibel Can'la birlikte Say?sal Gece program?n? sundu. ?uan halen TRT 1 ' DE Sibel can'la birlikte per?embe günleri canli geceler programini sunmaktadir.
CEYHUN YILMAZIN HAFTA ?Ç? HER GÜN SAAT 12:00 ?LE 14:00 ARASINDA BEST FM DE(98.4)
CEYHUN YILMAZIN B? RÖPÖRTAJI...


Frekans?m?z Best Fm'de ve mikrofonu "Program?m? nas?l yapt???mla pek ilgilenmiyorum aç?kças?. Kendi içinde tabi ki bir format? var ama ak?? yay?n an?nda ç?k?yor ortaya. Zaten program?mda sadece ben konu?muyorum, asistanlar?m ve dinleyicilerim de program?n her an içerisindeler." diyen Ceyhun Y?lmaz'a b?rak?yoruz...
Ne zamandan beri radyo program? yap?yorsun? Radyoculu?a nas?l ba?lad?n?
Radyo hayat?m 16 Ocak 1999 Cumartesi günü saat 12:00'de Best FM'de ba?lad?. Daha öncesinde radyoculukla ilgili herhangi bir geçmi?im yok. O günden bugüne, askerlikle ilgili iki y?l ve "Hababam S?n?f?" filmlerinin çekimleri için alt? ay ara vermemin d???nda Best FM'de program yapmaya devam ediyorum.
Niye radyo program? yapmak istedin?
?ki, üç ay radyo program? yapar oradan televizyona geçerim diye dü?ünmü?tüm. Televizyon program? yapmam bir seneyi buldu, sonra da radyodan vazgeçemedim ve bir bakt?m her gün geliyorum.
?lk yapt???n program?nla ?u anki program?n aras?nda nas?l bir fark var?
Bu fark?, eskiden beri program?m? dinleyen dinleyicilerim daha iyi anl?yorlard?r. Eski program kay?tlar?m? sakl?yorum, ara s?ra arkada?lar?m geldi?inde dinleyip gülüyoruz. ?u anki program?mla eski program?m aras?nda inan?lmaz farklar var, eskiden baya kötüymü?üm, sesim bile ?u anki gibi de?ildi o zamanlar.
?u anki program?n? nas?l tan?mlars?n?
Deli saçmas? oldu?unu dü?ünüyorum. Program?m? nas?l yapt???mla pek ilgilenmiyorum aç?kças?. Kendi içinde tabi ki bir format? var ama ak?? yay?n an?nda ç?k?yor ortaya. Zaten program?mda sadece ben konu?muyorum, asistanlar?m ve dinleyicilerim de program?n her an içerisindeler.
Telefonla yay?na kat?lan dinleyicilerine radyo tiyatrosu yapt?r?yorsun, bu fikir oyunculu?unun etkisiyle mi ortaya ç?kt??
Bu fikir kendi kendine ortaya ç?kt?. Ben, ayn? anda iki dinleyicimi yay?na al?p birlikte sohbet etmelerini sa?l?yordum, yay?nc?l?k hayat?nda benden önce ayn? anda iki dinleyiciyi yay?na al?p sohbet eden ba?ka biri yoktu. ?u anda da benden ba?ka böyle bir ?ey yapan var m? bilmiyorum. Önceki programlar?mda, dinleyicilerimle normal konular üzerine konu?malar yap?yorduk, onlara roller veriyordum ve oynamalar?n? istiyordum, sonra o kadar çok konu i?ledik ki konu kalmad?, her ?eyi konu?tuk ve oynad?k. ?u anda ise, gazetelerdeki ilginç ve komik haberleri dinleyicilerimle beraber canland?r?yoruz. Hem insanlar? bilgilendirmi? oluyoruz hem de e?lendiriyoruz.
Daha önce ak?am program? yap?yordun, ?imdi ö?len ku?a??ndas?n, program saatinden memnun musun?
Memnunum, bu saatte program yapmay? ben tercih ettim, hayat?mla ilgili her ?eye ben karar veriyorum.
En sevdi?in sanatç?lar kimler? Senin için en özel ?ark? hangisi?
Zeki Müren, Cem Karaca, Ahmet Özhan, Sertab Erener. Benim için en özel ?ark? ise Zeki Müren'den “Ben Zeki Müren” adl? ?ark?.
Sevmedi?in, ele?tirdi?in ve program?nda çalmad???n ya da çalmaktan keyif almad???n ?ark?c?lar kimler?
Hande Yener.
Hadise Eurovision ?ark? yar??mas?nda Türkiye'yi temsil edecek, sence nas?l bir ba?ar? elde edecek? Bence iyi bir ba?ar? elde edecek, ama sonuç ne olursa olsun çok severim kendisini.
Oyunculuk hayat?n nas?l ba?lad??
Profesyonel olarak, ilk Gani Müjde'nin "Hayat Bilgisi" adl? dizisinde oynad?m. Sonras?nda oynad???m bütün sinema filmlerinde misafir oyuncu olarak görev ald?m, henüz tam olarak oyunculuk yapt???m? dü?ünmüyorum.
Sevdi?in bir komedyen var m??
Hepsini seviyorum, meslekta?lar?m? severim.
Cem Y?lmaz'?n son filmi Arog'u nas?l buldun?
?ki defa izledim ve çok be?endim.
Misafir oyuncu olarak oynad???n Gani Müjde'nin son filmi Osmanl? Cumhuriyeti'ni nas?l buldun?
Çok be?endim, Gani Müjde ne yaparsa güzel olur.
Sibel Can'la beraber sundu?un “Canl? Geceler” adl? program d???nda ba?ka bir televizyon projen var m? ?u günlerde?
Bir gece ?ovu haz?rl?yorum, in?allah onu da hayata geçirece?im yak?nda.
Radyo programc?lar? olarak senin de yer ald???n projede Bülent Ersoy ile bir program yapm??t?n?z, o program neden sürmedi sence?
Sadece iki bölüm yay?nland?, üçüncü bölümde yay?ndan kald?r?ld?. Bülent Ersoy'dan korkuyorum, yorumum bu, ama yine de kendisine 10 santime kadar yakla?abildim, cesarete bak!
Radyo dünyas?nda be?endi?in programc?lar kimler?
Cem Arslan, Geveze, Mehmet Ayan ve K?rm?z? Ba?l?kl? K?z.
KÜNYE
Radyo Ad?: Best FM
Program Ad?: Ceyhun Y?lmaz Show
Program Günleri: Hafta ?çi Her Gün
Program Saatleri: 12:00 - 14:00
Burcu: Terazi
?leti?im: jeyhunbey@gmail.com


BAZI ???RLER?

Acaba

Bin kez öptüm yine ?stanbul'u bugün
Ya?mur mu yoksa ben mi a?l?yorum
Yaln?z bütün ?ehirden özür dile
Bir gün gelirsen buralara
Sayende ?stanbul s?r?ls?klam...
Herhangibir ak?amüstü
Sensizlik yine beni yakalad? suçüstü
?u an bakt???m denizden
Ne vard? sevdalar?m bir bir ç?ksa
?çimdeki karanl??? alsa
K?z?l saçlar?n omuzlar?mda dola?sa
Birdaha a?larm?y?m acaba?


A?lamasam

Bir sabah h?çk?r?kla uyansan
Pencerelere ko?up güne?i arasan
Umudun kenar?n? kemire kemire
Ak?am? alsan odana
Beni ne kadar seversin kim bilir...
Sonbahar olsan, bütün k?? sana ?s?nsam
Ya?mur dü?tü?ünde pencereme
Geldi?ini anlay?p ko?a ko?a
K?sa kollu yüre?imle yollara ko?sam
Döktü?ün yapraklar?n kurulu?una ald?rmadan
Avuçlar?ma al?p yüzüme sürsem
Gözya?lar?mla yapraklar?n ?slansa
Bu sonbahar gelsen
Gelsen de art?k a?lamasam...

Ceyhun Y?lmazAnlamad?n

hiç anlamad?n beni
bir geminin limandan ayr?lmas?na
a?lad???m? görmedin
sen bilmezsin
liman olurum ben giden her vapurun ard?ndan
bazen deniz....
ve bir geminin pervanesi de?idir
betona çarp?p üstünü ?slatan o damlalar!
el sallamalar aras?nda
göz ya?lar?m? dalga san?r herkes

Ceyhun Y?lmazAnlamad?n di mi?

Al beni gidelim buradan
Yada ben gideyim senden
Gideyim,
Gidiyorum diye üzülme
Çekmem gözlerimi gecenden...
Hat?rlat?r?m sana kendimi,
Anlams?z bir rüyan?n son hecesinde...
Yar?n sabah olmasada
Bir sabah kalkacaks?n
Her sabahtan erken, hiç gerek yokken
Dudaklar?ndaki tebessüm güldürecek insanlar?
Hep sevecekler seni
Benim seni hep sevdi?im gibi...
Anlamad?n di mi?
Gittim ama mutlulu?u b?rakt?m kan?na! ..

Ceyhun Y?lmaz


A?k?n Kaç Beden

Uzun zamand?r yoksun
Yoksun lu sabahlara uyan?yorum
Ayn?
Bildi?in gibi
Yeni bi ?ey yok
Eski bi ?ey de yok
Sen gibi..........
Bir ben kald?m
O da...
Ben miyim de?ilmiyim belli de?il art?k
Arta kalan ne ki?
Daha ne kadar özleyebilirim seni
?imdi yalvarsam geçmi?ime
Bir gün daha ya?amak istesem misket oynad???m sokakta
?lkokuldaki yerli mal? haftas?na kat?lsam?
Bana 3 beden küçük gelir çocuklu?um
Sende öyle sevgilim
Bo?lu?unu dolduramaz kimse demi?tim giderken
Gelme.........
Sana bol gelicek art?k bu a?k!

Ceyhun Y?lmaz


Ayr?l?k

Islak bir sokakta bulursun kendini
Yüre?in ta?, dudaklar?n yok
Ya?ad???n? zannedip yürümek istersin
Ellerin titer, gözlerin dolar
Yüre?inde ne varsa ya? olup akar gözlerinden
Ü?üdü?ünü zannedersin; ölmektesindir
S?k? dur bebe?im buna AYRILIK derler.....

Ceyhun Y?lmaz


Belki

Herkesin uyudu?u saatte uyuyamad?m bile
Uyku tutmad?.
Yüzüme sürdü?ün elin...s?cakl??? hala duruyor yana??mda desem,
Durmaz!
Çok gözya?? akt? üstüne
O ellerin ü?üdü mü bensiz desem,
Ü?ümez!
Kim bilir kimi ?s?t?r yine?
Ne ac? bu hayat
Bana kalsayd? s?cakl???n...?
Ba?ka biri ?s?tsa desem,
Belki! ! ! ! unuturum seni.
Herhangi biri, herhangi bir yer olsa,
Belki! ! ! uyuturum beni
OLMUYOR, OLMADI! !
Kaçt???m kadar yakaland?m
BU GECE Y?NE UYKU TUTMADI...

Ceyhun Y?lmazBen Kazanaca??m Sen Kaybedecesin

Anla i?te bak anla!
??TE HAYAT BU!
Anla yüre?im anla..dimdik duruyorum kar??nda
Geçen günler bileklerimi kesiyor yava? yava?..
..ve akan kan sadece gülümsetiyor beni
Dayand?kça art?yor gücüm
..ve bu hayata gülüyorum
Ben kazanaca??m, sen kaybedeceksin..
Önümüze gelen engeller! !
Önüme ç?kan engeller! !
KAYBEDEKS?N?Z! !

Ceyhun Y?lmazBen Sana Yanarken

Gözlerine bakarken umurumda de?il mevsimler
Gülü?ün hep deniz kenar? bana
Sen bir ad?m att???nda göreceksin
Elinde balonlarla bekleyen o adam benim
Ald???m en derin nefessin sen
Dudaklar?n?n dudaklar?mdaki i?gali hala yüre?imde
Nefes al?yorum ama hala bulamad?m seni

'ben sana yanarken ?imdi...sen kim bilir nerede
ü?üyorsun'


Ben.. Sen...

Öylece durmay? seviyorum ben..
Durup ard?ndan bakmay?..
Sen yürümeyi seviyorsun ama arkana bakmadan..
yaprak seviyorum ben yaprak..
Kuru, ya? ay?rmadan..
Sen ezmeyi seviyorsun, neye bast???na bakmadan..

Ceyhun Y?lmaz


Benden Önce SeverseAc?mdanm? bilemem,
Yürüyemedim bu sabah
Çok sevdi?im sahili..
?çim s?k?ld? bak ?imdi..
Ya bal?klar?m? tutarsa birileri..
Ya mart?lar?ma ta? atarlarsa...
Hepsinden önemlisi
Ya benden önce biri görüp severse seni
KIRMIZI h?rkanla o balkonda............
Benim GibiYaln?zca ya?mur ya?d???nda seviyorum bu ?ehrin insanlar?n?..
Herkesin yüzü gözü ?slak,
Ba?lar? e?ik omuzlar?n?n aras?nda..
Ya?mur ya?d???nda... Herkes..
Benim hep oldu?um gibi...

Ceyhun Y?lmaz

Bizböyle insanlar?z biz hüznü ekmek yapanlardan
kahkahalar?m?z bozmaz kafiyeleri
öyle bir güleriz ki hüzün bile borç bilir
tebessümü halimize
biz bir seni anlayamad?k
gülü?ünle dertlerimizin üstünü al?rd?n
gitti?inde ya?an ya?mur kopard?
saklad???m?z f?rt?nay?
biz senin gidi?ini anlayamad?k
biz ki vedalar? selam yapanlardand?k
biz bir seni selamlayamad?k

Ceyhun Y?lmaz
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
CEYHUN YILMAZ FUN CLUB
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Cem Yılmaz'dan Alıntılar

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Alexander Rybak En İyi Fan Sitesi :: Size Özel :: Sizin Kulüpleriniz-
Buraya geçin: